นโยบายรัฐกับอสังหาริมทรัพย์ไทย

โดย เลิศมงคล วราเวณุชย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เลเจนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรีscreen-shot-2559-10-14-at-4-30-59-pm

DOWNLOAD PDF (นโยบายรัฐกับอสังหาริมทรัพย์ไทย)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s