ภาพรวมธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดภูเก็ต

ภาพรวมธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดภูเก็ต
[ DOWNLOAD PDF ]

โดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ภาพรวมธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดภูเก็ต