การก่อสร้างอาคารตามประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

การก่อสร้างอาคารตามประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

โดย นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

DOWNLOAD PDF

screen-shot-2559-10-15-at-11-12-59-am