การก่อสร้างอาคารตามประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

การก่อสร้างอาคารตามประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

โดย นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

DOWNLOAD PDF

screen-shot-2559-10-15-at-11-12-59-am

นโยบายรัฐกับอสังหาริมทรัพย์ไทย

โดย เลิศมงคล วราเวณุชย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เลเจนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรีscreen-shot-2559-10-14-at-4-30-59-pm

DOWNLOAD PDF (นโยบายรัฐกับอสังหาริมทรัพย์ไทย)